Betrokken partners in onderwijsvraagstukken

AO Consult is specialist in projectmanagement, onderzoek en advies. Onze drijfveer is het versterken van mensen en verbeteren van organisaties. Bij AO Consult staan we vaak aan de basis van een verandering binnen onderwijs en arbeidsmarkt.

Wij zijn enthousiaste en gedreven professionals. Door onze oprechte interesse, persoonlijke betrokkenheid en praktische benadering tillen wij uw organisatie en medewerkers naar een hoger niveau. Het werkveld van AO Consult is breed. Van praktische ontwikkeling tot projectmanagement. Van advies tot implementatie. AO Consult ondersteunt en ontzorgt.

In de rol van interim programmacoördinator van Vensters PO heeft AO Consult laten zien dat haar adviseurs grote lijnen in de gaten kunnen houden én als het nodig is kunnen sturen op detailniveau. Dankzij de onderzoekende houding en goede adviesvaardigheden heeft AO Consult een grote bijdrage geleverd aan de optimalisatie van het programma. Het was een hele prettige samenwerking!

Marleen Weijzen – PO-Raad

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid

We werken samen met uiteenlopende opdrachtgevers binnen het onderwijs en bedrijfsleven, zoals het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, sectorraden, brancheorganisaties, non-profitorganisaties, ministeries en overheden. Wij beschikken over een breed netwerk, kennen de infrastructuur van het Nederlandse onderwijsstelsel, de wet- en regelgeving én de subsidiemogelijkheden.

Projectmanagement

Als projectleider zorgen wij voor zoveel mogelijk resultaat met zoveel mogelijk draagvlak.

Onze aanpak is:
  • Resultaatgericht & gestructureerd
  • Bindend en verbindend
  • Faciliterend en ondersteunend

Resultaatgericht en gestructureerd: we stellen duidelijke doelen per fase en zorgen dat de stip op de horizon en het proces ernaar toe voor iedereen duidelijk is. We zijn daadkrachtig en betrokken en stellen alles in het werk om de gewenste resultaten te behalen.

Bindend en verbindend: de omgevingen waarin we werken, vragen een hoge mate van politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Het is onze overtuiging dat regelmatige afstemming en overleg met alle betrokkenen, met de juiste politiek-bestuurlijke antenne, de kans op succes vergroot.

Faciliterend en ondersteunend: we zorgen ervoor dat de benodigde randvoorwaarden worden ingevuld, zodat de partijen zich zoveel mogelijk kunnen richten op de inhoud en samenwerking. We laten het eigenaarschap daar waar het hoort: bij de betrokken partijen zelf. Dit maakt dat de behaalde successen door henzelf gevoeld en gevierd worden.

Onderzoek en advies

Uw vraag staat centraal. Wij willen het naadje van de kous weten en komen samen tot de kern van uw vraag. Door onze expertise weten we welke onderzoeksmethoden we het beste kunnen inzetten. We denken out of the box en gaan tot het uiterste om uw vraag te beantwoorden. Doordat we met beide benen in de onderwijspraktijk staan vertalen wij de onderzoeksresultaten naar concrete adviezen. In het onderzoek denken we vooruit en hebben oog voor draagvlak. Zo helpen we u en uw organisatie een stap verder.

De samenwerking met AO Consult was bijzonder constructief en leverde een bruikbaar resultaat op. De onderzoekers zijn kundig, grondig en flexibel, hebben oog voor nuance en blijven binnen de deadlines.

Paul Berendsen – NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

Aansprekende voorbeelden waar we trots op zijn

Het werkveld van AO Consult is breed. Van praktische ontwikkeling tot projectmanagement. Van advies tot implementatie. AO Consult ondersteunt en ontzorgt. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Interim programmacoördinatie Vensters PO (projectmanagement)

PO-raad

leerwerkloket drechtsteden logo
Onderzoek: Vrouwen zonder startkwalificatie in de regio Drechtsteden

LeerWerkLoket

Monitor LOB (onderzoek en advies)

Vo-raad en MBO raad

NOD Haaglanden (projectmanagement)

NOD Haaglanden

Onderzoek maatwerk VO-raad (onderzoek & advies)

VO-raad

In alle contacten valt telkens weer op dat de medewerkers van AO Consult niet alleen buitengewoon deskundig zijn, maar ook snel, accuraat, betrouwbaar en plezierig in het contact. Ik beveel AO Consult van harte aan bij schoolleiders en bestuurders in Nederland.

Rob Fens – Wolfert van Borselen Scholengroep