Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding

Visie

De drijfveer in ons werk is de ontwikkeling en versterking van mensen, organisaties en branches, waarbij we nauw aansluiten bij de onderwijs- en beroepspraktijk. We werken vanuit de ambitie om het onderwijs en beroepen aantrekkelijk te maken én te houden.  

Onze aanpak

Uiteraard vragen onze activiteiten om een gedegen kennis van onderwijs en de grote diversiteit aan sectoren. Maar het vraagt nog meer. Het vereist een diepe intrinsieke interesse voor uiteenlopende beroepen en processen. Het vraagt de wens en wil om het onderwijs (weer) aantrekkelijk te maken. Het zijn juist deze eigenschappen die zo kenmerkend zijn voor AO Consult. De aanpak die we kiezen kan getypeerd worden als: klantgericht en flexibel in de benadering van de opdrachtgevers, degelijk en praktisch in onze onderzoeken, gestructureerd en bevlogen in projectmanagement en creatief en innovatief bij de ontwikkeling en implementatie. We gaan tot het uiterste om ons te verzekeren van tevreden opdrachtgevers. In alles willen we meer bieden dan het vanzelfsprekende.
 

Inhoudelijke thema’s

Onze kernactiviteiten richten zich op een aantal inhoudelijke thema’s, waaronder:

1.      aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
2.      inhoudelijke onderwijsontwikkeling;
3.      leven lang leren (EVC, in- en doorstroomtrajecten);
4.      strategisch personeelsbeleid en competentiemanagement;
5.      kwaliteitszorg;
6.      management schoolorganisaties PO en VO. 


Werkveld

We werken samen met uiteenlopende opdrachtgevers binnen het onderwijs en bedrijfsleven, zoals het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, brancheorganisaties, kenniscentra, non-profitorganisaties, ministeries, overheden en de Europese Unie. Wij beschikken over een breed netwerk, kennen uiteraard de infrastructuur van het Nederlandse onderwijsstelsel, de wet- en regelgeving én de subsidiemogelijkheden.