Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding

Ondersteuning AO Consult voor opleidingsscholen

Samen opleiden en professionaliseren binnen opleidingsscholen
Binnen opleidingsscholen werken lerarenopleidingen en scholen intensief samen bij het opleiden van nieuwe leraren. Het samen opleiden van leraren krijgt vorm vanuit een gezamenlijk gedragen visie. In opleidingsscholen gaan opleiding, innovatie en schoolontwikkeling hand in hand. Opleidingsscholen bieden kwalitatief hoogwaardige opleidingsplaatsen voor nieuwe leraren en ervaren docenten kunnen zich binnen opleidingsscholen blijven ontwikkelen.

AO Consult maakt zich al jaren sterk voor de kwaliteit van de opleiding van nieuwe docenten en personeelsontwikkeling binnen opleidingsscholen. Al sinds de start van de eerste pilots is AO Consult betrokken bij diverse opleidingsscholen, bijvoorbeeld in de rol van projectmanager, coördinator academische kop, het voorbereiden van de NVAO beoordeling en het schrijven van subsidieaanvragen, opleidingsplannen en kwaliteitszorgplannen. Ook heeft AO Consult in opdracht van de VO-raad het Steunpunt Opleidingsscholen voor VO opgezet.

Onze diensten voor opleidingsscholen
AO Consult ondersteunt opleidingsscholen op diverse manieren:

  • Bekostigde opleidingsschool worden? Het begint bij een succesvolle subsidieaanvraag! AO Consult kan uw samenwerkingsverband helpen bij het schrijven van een subsidieaanvraag, bijvoorbeeld in het kader van de nieuwe toetredingsregeling voor opleidingsscholen (2015-2017).
  • Een professionele opleidingsschool neerzetten? Goede procesbegeleiding / projectmanagement is de       sleutel! Het is niet eenvoudig om een nieuw samenwerkingsverband tussen scholen en lerarenopleidingen op te zetten. Opleidingsscholen zijn vaak complexe samenwerkingsverbanden met meerdere instituten en meerdere scholen en besturen, die samen werken aan één doel: het opleiden en professionaliseren van goede docenten. AO Consult helpt om een opleidingsschool goed neer te zetten.
  • Kritische reflectie voor opleidingsscholen: alle bekostigde opleidingsscholen worden periodiek beoordeeld door de NVAO. Voor de beoordeling ontwikkelen opleidingsscholen kritische reflecties, waarin zij hun opleidingsscholen kritisch langs de NVAO-lat leggen. Een goede kritische reflectie is van essentieel belang om de NVAO-beoordeling succesvol te kunnen doorlopen. AO Consult begeleidt en ondersteunt verschillende opleidingsscholen bij het ontwikkelen van een goede kritische reflectie.
  • De basis van het samen opleiden: het opleidingsplan. Het opleidingsplan vormt de basis voor de opleidingstrajecten die binnen opleidingsscholen worden verzorgd. In deze plannen werken de samenwerkingspartners hun visie uit en vertalen ze deze visie naar een pedagogisch-didactisch concept en opleidingsprogramma. De essentie van een goed opleidingsplan is het vinden en benoemen van de gezamenlijkheid binnen de opleidingsschool. Hoe leiden we samen goede nieuwe docenten op? AO Consult heeft voor verschillende opleidingsscholen opleidingsplannen ontwikkeld.
  • Samen opleiden? Investeer in kwaliteit! De kwaliteit van opleiden en begeleiden is essentieel voor een goede opleidingsschool; samen wil je de beste kwaliteit nieuwe docenten opleiden. Hoe geven we vorm en inhoud aan kwaliteitszorg? Welke indicatoren zijn essentieel voor de kwaliteit van onze opleidingsschool? 

Dit soort vragen komen naar voren bij het ontwikkelen van een kwaliteitszorgplan. AO Consult kan uw opleidingsschool hierbij op deskundige wijze begeleiden en ondersteunen.

 


Archief