Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding

Sectorplan Zorg Rotterdam-Rijnmond

De zorgsector in de regio Rotterdam-Rijnmond staat voor een grote uitdaging. Werd tot voor kort nog een groot personeelstekort verwacht, tegenwoordig is er door de vele ontwikkelingen in de sector sprake van sectorbrede personele krimp. Tegelijkertijd is het behoud van werknemers voor de sector, door middel van scholing en doorstroming, van groot belang. Door de veranderende context van de zorgvraag worden andere competenties van werknemers gevraagd.

De Regeling cofinanciering Sectorplannen (ministerie van SZW) biedt de zorgsector in de regio Rotterdam-Rijnmond kansen om de regionale arbeidsmarktknelpunten aan te pakken. Het ministerie van SZW heeft voor de komende twee jaar landelijk 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van sectorplannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

Ambitie
De ambitie van het sectorplan zorg Rotterdam-Rijnmond is om de regionale arbeidsmarktknelpunten in de zorg gezamenlijk aan te pakken. De zorgwerkgevers werken hierbij nauw samen met het onderwijs, vakbonden, de gemeente en uitkerende instanties. Het Kenniscentrum Calibris treedt op als hoofdaanvrager namens het samenwerkingsverband. In december 2013 heeft het samenwerkingsverband het eerste sectorplan ingediend bij het Ministerie van SZW. Er zijn enkele duizenden medewerkers van de zorginstellingen in de regio Rotterdam-Rijnmond bij dit project betrokken. Het doel is om hen door middel van onder meer scholing, arbeidsbemiddeling en sollicitatietraining binnen de zorg aan het werk te houden.

Projectleiding
Judith en Sanne zijn namens AO Consult gevraagd als projectleider voor de ontwikkeling van deze regionale sectorplannen voor de zorg. Judith: “Het is een enorme uitdaging om in een samenwerkingsverband met veel partijen met ieder hun eigen belang een gezamenlijk plan te ontwikkelen. We hebben hiervoor intensief samengewerkt en een stuur- en werkgroep ingericht. Deze aanpak heeft gewerkt. We hebben in relatief korte tijd het eerste plan ontwikkeld. Deze aanpak in de regio is kenmerkend voor Rotterdam: geen woorden, maar daden!”.

Vervolg
Judith: “De partijen willen verder met deze regionale aanpak. Momenteel zijn we druk bezig met de ontwikkeling van een tweede sectorplan”. Naar verwachting wordt begin april 2014 het tweede regionale sectorplan aangeboden aan het Ministerie van SZW. Judith: “In het plan dat in de tweede tranche wordt ingediend, wordt ingezet op een breder palet aan maatregelen met een groter aantal zorgwerkgevers. Momenteel wordt verkend of bijvoorbeeld ook een regionale mobiliteitspoule voor de zorg tot de mogelijkheden behoort”.

Wilt u meer informatie over dit project? Mail naar j.de.ruijter@aoconsult.nl.

< Terug naar Thema's
 


Archief