Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding

Breinleren

AO Consult biedt een aantal diensten aan ter bevordering van de effectiviteit en motivatie van leerlingen en studenten. Het gaat om trainen, begeleiden en ontwerpen.
Al deze diensten zijn gebaseerd op het Brein Didactisch Kader. Dit kader combineert didactische principes, kennis over de werking van het brein en de invloed ervan op leren. Het doel van het toepassen van het Brein Didactisch Kader is om leersituaties effectiever, leuker en prikkelender te maken.

Trainen
• Effectiever trainen met breinkennis I (1 dag)
• Effectiever trainen met breinkennis II (1 dag)

De trainingen ‘Effectiever trainen met breinkennis I en II’ zijn ontwikkeld voor opleiders en docenten. Het doel van de trainingsdagen is om deze professionals wetenschappelijke inzichten en praktische tips te bieden, waarmee zij in staat zijn om het rendement en de motivatie bij hun leerlingen, studenten en/of deelnemers te verhogen.

Inhoud Effectiever trainen met breinkennis I: anatomie en werking van het brein, de mindset theorie, ontwikkelingsgerichte feedback, breinprincipes focus en zintuiglijk rijk.

Inhoud Effectiever trainen met breinkennis II: structureren en activeren van onderwijs met behulp van breinkennis, breinprincipes herhalen, voortbouwen, emotie en creatie.

• Drijfveren en beïnvloeden (1 dag)
De training ‘Drijfveren en beïnvloeden’ gaat vooral in op het onbewuste en automatische deel van het brein en de manier waarop je als opleider of docent hiermee rekening kan houden om optimaal leerrendement en motivatie te bereiken. Op deze trainingsdag wordt ook ingegaan op het omgaan met weerstand.

• Ontwikkelen van trainingen (1 dag)
De training ‘Ontwikkelen van trainingen’ biedt een verdieping in het Brein Didactisch Kader die nodig is om ‘breinproof’ onderwijs te ontwikkelen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van effectieve, activerende en aantrekkelijke leerarrangementen.

NB: De training Effectiever trainen met breinkennis I + II zijn voorwaardelijk voor deelname aan deze trainingsdag.

• Breinbreaking! (0,5 dag)
De workshop ‘Breinbreaking’ is een laagdrempelige kennismaking met het Brein Didactisch Kader en de (neuro)cognitieve en onderwijskundige wetenschappelijke kennis en inzichten waarop dit kader is gebaseerd. De vraag ‘Hoe kan effectief leren worden beïnvloed?’ staat centraal. Er wordt ingegaan op de basisvoorwaarden voor leren en de breinprincipes die ervoor zorgen dat effectiever geleerd kan worden.
Breinbreaking is ook leuk en luchtig. Nieuwe interessante en leuke feitjes, filmpjes, tests met grappige (en verbazingwekkende) resultaten zorgen voor een juiste balans. De workshop is daarom ook erg geschikt als onderdeel van teamdagen die tot doel hebben om medewerkers te inspireren en te professionaliseren.

Begeleiding en coaching
Nieuwe – maar ook ervaren – docenten en opleiders kunnen tegen problemen in de klas aanlopen. Het is belangrijk om deze docenten en opleiders een professioneel luisterend oor te bieden, handvatten te geven om hun handelingsrepertoire te verruimen en om hen door gerichte feedback inzicht te helpen ontwikkelen in hun eigen functioneren en de kansen voor verbetering. Door observatie, gerichte feedback, discussie en het delen van inzichten met de docent leert de docent effectiever zijn lessen voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren.

AO Consult heeft op basis van het Brein Didactisch Kader een checklist ontwikkeld dat als kijkkader dient waarmee naar de effectiviteit van een les en het handelen van de docent/opleider kan worden gekeken. Wij observeren de lessen van een docent aan de hand van het kijkkader. Vervolgens spreken wij de les na en voorzien de docent van procesgerichte, ontwikkelingsgerichte feedback.

De begeleiding kan ook in teamverband worden aangeboden in combinatie met intervisie.

Ontwerpen en ontwikkelen
Als leerlingen en studenten naar uw opleiding komen, wilt u dat zij wat leren. AO Consult helpt u nieuwe opleidingsprogramma’s te ontwikkelen of bestaande programma’s grondig te herzien. Wij houden daarbij rekening met de uitgangspunten van het Brein Didactisch Kader. Samen met u formuleren wij doelen, stellen wij de inhoud van het programma vast, bepalen wij werkvormen en ontwerpen wij opdrachten, leermiddelen en toetsen.

< Terug naar Thema's
 


Archief