Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding

Inspelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is continu in beweging. Voor een goed werkende arbeidsmarkt, is het van belang tijdig in te spelen op tekorten en/of overschotten. Zowel landelijk, als regionaal en (inter)sectoraal. Wij leveren inhoudelijke denkkracht en creëren verbinding voor de opzet van samenwerkingsverbanden die zich richten op deze problematiek. Ook voeren we vaak het projectmanagement van deze grootschalige projecten met betrekking tot vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs uit te voeren. Bekijk hier een voorbeeld van een grootschalig project.

Instroom, uitstroom en behoud
Wij zijn gespecialiseerd in de opzet van trajecten gericht op instroom, doorstroom of behoud van medewerkers. Waarbij we vanuit sectoraal, branchespecifiek of crossdimensionaal perspectief inhoudelijke denkkracht leveren. De uitvoering van het traject sturen onze bevlogen en betrokken projectmanagers op deskundige wijze aan. Bekijk hier een voorbeeld.

Van begin tot eind
Het opzetten van een volledig nieuw project behoort tot onze expertise. Hiervoor zoeken we desgewenst ook naar (aanvullende) financieringsvormen, richten we een projectadministratie in en schrijven we gerichte projectvoorstellen. Tussentijdse voortgangsverslagen en beleidsnotities zijn daarbij vanzelfsprekend. Tot slot evalueren we graag in gezamenlijkheid, zowel tussentijds als achteraf!


Verbinding en draagvlak
Het leggen van verbindingen en creëren van draagvlak is kenmerkend voor onze werkwijze. Volgens ons een wezenlijke succesfactor. Bij het ontwikkelen van een programma of traject worden bewust mensen en partijen op alle niveaus betrokken. Ook zoeken we aansluiting bij reeds bestaande initiatieven en/ of infrastructuren. Of het nu gaat om het leggen van de verbinding in de regio, de verbinding tussen mensen of de verbinding tussen verschillende projecten, samen bereiken we altijd meer!

Sleutelbegrippen projectmanagement
Structuur, samenwerking en communicatie zijn de sleutelwoorden. Het gaat om het beheersen van tijd, geld en capaciteit van mensen met een voortdurende focus op het te bereiken doel.

< Terug naar Thema's


 


Archief