Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding

Project WelSlagen succesvol werkgelegenheidsproject

 

Een betere instroom in de sectoren zorg en welzijn op vraag van de werkgever, meer arbeidsmarktkwalificerende trajecten voor mensen zonder startkwalificatie en perspectief op een baan voor werklozen. Vanuit die drie gedachten ontwierp kenniscentrum Calibris samen AO Consult het Project WelSlagen. AO Consult deed hiervoor eveneens de projectleiding. Het project blijkt in 3 regio’s erg succesvol.

 Enerzijds heerst een personeelstekort in zorg en welzijn, anderzijds is er voldoende arbeidspotentieel in de regio. Werkgevers zoeken in verband met de toenemende zorgvraag gekwalificeerde medewerkers op niveau 3. Gemeenten en UWV willen oplopende werkloosheid aanpakken en uitkeringsgerechtigden stimuleren om weer aan het werk te gaan. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt willen een geschikte baan, maar dit lukt niet vanzelf. Opleidingsinstituten willen hen scholen, maar het risico op uitval is groot. Calibris bedacht daarom samen met AO Consult een traject op maat voor zij-instromers op MBO3-niveau.

 Proefdraaien

“We draaiden in West-Brabant proef met aanvankelijk zo’n 20 deelnemers”, vertelt Sanne Wouters, projectleider namens AO Consult. “Het toeleidingstraject duurt 20 weken, waarin deelnemers 3 dagen stage lopen bij een werkgever in de sector zorg en welzijn en 1 dag naar het ROC gaan, met behoud van uitkering. Na deze 20 weken stromen zij door naar een regulier BBL-traject. In het begin haperde de doorstroom en in het eerste jaar hadden we te maken met relatief veel uitval. Toen hebben we het opleidingsmodel aangepast en geïnvesteerd in het ontwikkelen van een uitgebreid draaiboek voor de werving en selectie van deelnemers. Ook hebben we een begeleidingsmodel opgezet met onder meer een jobcoach. Dat bleek te werken.”

 Overkoepelende afspraken

Na die aanpassingen bleek het Project Welslagen al snel een groot succes. Inmiddels zijn de regio’s Zeeland en Drechtsteden ook aan de slag. Bijna alle deelnemers stromen inmiddels door naar een baan in de zorg. Dit jaar is in West-Brabant een diversiteitsvariant aan het project toegevoegd. “De zorg krijgt steeds meer te maken met allochtone cliënten”, zegt Wouters. “Daarvan moet ook een afspiegeling onder het personeel zijn.” Alle drie de regio’s gaan dit najaar en volgend voorjaar een nieuwe ronde van het project draaien. Uniek hierbij is dat alle participerende projectpartners overkoepelende afspraken hebben vastgelegd in regionale samenwerkingsconvenanten. De samenwerking tussen onderwijs, overheid en werkgevers heeft mede door het Project WelSlagen een verregaande impuls gekregen.

 

Lees meer over het Project Welslagen op de website van Calibris:

http://www.calibris.nl/overcalibris/artikel.php?guid=02871838-4cbf-11e1-97ce-12313b031a14

 


Archief