Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding

Onderzoek, onderwijsadvies & projectmanagement

Meer over ons >

Actueel

Vrouwen veroveren hoger onderwijs

16-03  Op alle fronten scoren vrouwen in het hbo hoog, zo blijkt uit cijfers die hogescholen in het afgelopen jaar hebben verzameld. Steeds meer meisjes volgen hoger onderwijs (51%) en van de werknemers is 56% in het hbo vrouw en werkt 40% in hogere functies. Op universiteiten doen vrouwelijke studenten het goed. Dat aantal ligt hier iets hoger dan het aantal mannelijke studenten, 1 à 2%. “Maar op universiteiten zie je nog vaak een man aan het hoofd van een faculteit”, zegt Tariq Sewbaransingh, voorzitter Landelijke Studentenvakbond Lsvb.Lees meer >

Meer berichten >
 • Onderzoek

  ao consult onderzoekt

  Onze ervaren en enthousiaste professionals bieden met gedegen onderzoek inzicht in uw vraagstukken op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Wij bieden altijd onderzoek op maat. Of het nu gaat om een tevredenheidsonderzoek, haalbaarheids-onderzoek, onderwijsonderzoek of beleidsonderzoek, we presenteren ieder onderzoek via een heldere rapportage met concrete beleidsadviezen. Voor u als klant leidt dat vaak tot nieuwe inzichten en uitdagingen. En daar kunt u weer mee verder! 
  Neem vrijblijvend contact met ons op.

 • Onderwijsadvies

  ao consult adviseert

  AO Consult biedt uw organisatie de juiste ondersteuning bij de aanpak van onderwijsvraagstukken. Onze professionals zijn van alle markten thuis: Van het ontwikkelen van onderwijsbeleid, het leiden van onderwijskundige trajecten, tot het ontwikkelen van hoogwaardige leermiddelen en leeromgevingen. Onze onderwijskundigen hebben de expertise om uw project tot een succes te maken. En dat doen ze vol enthousiasme en daadkracht. Samen werken we toe naar de juiste verandering.
  Interesse? Maak een vrijblijvende afspraak.

  Lees meer >

 • Projectmanagement

  ao consult begeleidt

  Een goed idee uitwerken tot een succesvolle verandering? De sleutel tot succes is professioneel programma- en projectmanagement. Zoekt u een projectleider of programmamanager? Onze projectleiders zijn creatief, innovatief en gedreven en hebben ruime ervaring in projectleiding en programmamanagement op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Zij zetten in op groei, ontwikkeling, ontplooiing en verbetering. De voorwaarden voor duurzame verandering.
  Kennismaken? Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Lees meer >

   • Referenties

    De samenwerking met AO Consult was bijzonder constructief en leverde een bruikbaar resultaat op. De onderzoekers zijn kundig, grondig en flexibel, hebben oog voor nuance en blijven binnen de deadlines.

    Paul Berendsen, NWO-MaGW

    Alle referenties >
   • Referenties

    Al meerdere malen hebben wij in AOC een vlotte onderzoekspartner gevonden. We komen terug vanwege de professionele en positieve samenwerking.

    Loes Lemmens & Cas van de Groes, ProVoet

    Alle referenties >
   • Referenties

    Dankzij de medewerking van AO werden onze ideeën goed verwoord en in instructies en procedures vastgelegd. Hierdoor werd ons veel schrijfwerk uit handen genomen.

    Wies Koekkoek, opleidingsfunctionaris NV EPZ

    Alle referenties >
   • Referenties

    In samenwerking met AO en in goed overleg is het project binnen de gestelde tijd afgerond. Dat is toch maar mooi meegenomen.

    Wies Koekkoek, opleidingsfunctionaris NV EPZ

    Alle referenties >
   • Referenties

    Dankzij het reflectieve vermogen van AO-consult is het herontwerpen van onze opleiding procestechniek kwalitatief sterk verbeterd; zowel didactisch als vakinhoudelijk.

    Ron de Moor, Scalda

    Alle referenties >
   • Referenties

    Onderwijs is bijzonder veranderingsgevoelig; dankzij AO consult hebben wij modern, innovatief èn duurzaam onderwijs.

    Jan van Breda, Teamleider, College voor Maintenance en Procestechniek Scalda

    Alle referenties >
   • Referenties

    Alleen maar lof voor de gedegen, deskundige en prettige begeleiding die wij hebben ontvangen van onze AO consult.

    Jan van Breda, Teamleider, College voor Maintenance en Procestechniek Scalda

    Alle referenties >
   • Referenties

    Mede dankzij de deskundige ondersteuning van AO Consult bieden wij onze leerlingen State of the art onderwijs.

    Jan van Breda, Teamleider, College voor Maintenance en Procestechniek Scalda

    Alle referenties >
   • Referenties

    AO Consult heeft voor ons de voorbereiding op, en de werkwijze van, trainingen in kaart gebracht en hierop handleidingen en instructiekaarten gemaakt. Hierdoor is het voor ons makkelijker om een training goed voorbereid in te gaan.

    Elly Praasterink, adviseur, Instituut Fysieke Veiligheid

    Alle referenties >
   • Referenties

    AO Consult weet vakkundig onze visie te vertalen naar concrete onderwijsproducten. Daarin denken ze echt met ons mee!

    Jeroen van den Oord, directeur Techniek Scalda

    Alle referenties >
   • Referenties

    Ik beveel AO Consult van harte aan bij schoolleiders en bestuurders in Nederland.

    Rob Fens, Rector/voorzitter centrale directie Wolfert van Borselen scholengroep

    Alle referenties >
   • Referenties

    In alle contacten met AO Consult valt telkens weer op dat de medewerkers niet alleen buitengewoon deskundig zijn, maar ook snel, accuraat, betrouwbaar en plezierig in het contact.

    Rob Fens, Rector/ voorzitter centrale directie Wolfert van Borselen scholengroep

    Alle referenties >
   • Referenties

    Door praktijkgericht kennis en resultaatgerichtheid van de adviseur kon er een aanpak met draagvlak binnen de organisatie worden gekozen.

    Haike Maat, EPZ

    Alle referenties >
   • Referenties

    AO Consult staat voor betrouwbaar, innovatief en resultaatgerichtheid.

    Gertjan Philippart, unitmanager Calibris

    Alle referenties >
   • Thema's

    Ondersteuning AO Consult voor opleidingsscholen

    Binnen opleidingsscholen werken lerarenopleidingen en scholen intensief samen bij het opleiden van nieuwe leraren. Het samen opleiden van leraren krijgt vorm vanuit een gezamenlijk gedragen visie. In opleidingsscholen gaan opleiding, innovatie en schoolontwikkeling hand in hand. Opleidingsscholen bieden kwalitatief hoogwaardige opleidingsplaatsen voor nieuwe leraren en ervaren docenten kunnen zich binnen opleidingsscholen blijven ontwikkele

    Alle thema's >
   • Thema's

    Bouwstenen voor een goede onderwijskwaliteit vvto

    Starten vanaf groep 1 met Engelse les kent meerdere voordelen. Maar dan moet de kwaliteit van het onderwijs wel in orde zijn! Recent onderzoek van Rick de Graaff (2014) toont aan dat vvto-leerlingen gemiddeld beter presteren dan Eibo-leerlingen. De onderzoekers vonden daarbij grote verschillen tussen scholen. Zowel tussen Eibo-scholen onderling als tussen vvto-scholen.

    Alle thema's >
   • Thema's

    Virtueel oefenen

    Oefenen is een van de kernactiviteiten binnen de (fysieke) veiligheidssector (politie, brandweer, GHOR). Vaak wordt geoefend door middel van realistische praktijkoefeningen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Virtueel oefenen biedt een uitkomst.

    Alle thema's >
   • Thema's

    Sectorplan Zorg Rotterdam-Rijnmond

    De Regeling cofinanciering Sectorplannen (ministerie van SZW) biedt de zorgsector in de regio Rotterdam-Rijnmond kansen om de regionale arbeidsmarktknelpunten aan te pakken.

    Alle thema's >
   • Thema's

    Workshops en trainingen op maat

    U heeft de keuze uit een groot aanbod van workshops en trainingen op maat.

    Alle thema's >
   • Thema's

    Veiligheidsbeleid

    Veilig werken is in vrijwel elke organisatie topprioriteit. Dankzij nieuwe technieken, certificering en training is er de laatste 20 jaar op veiligheidsgebied veel vooruitgang geboekt. Helaas gaat het op de werkvloer toch nog wel eens mis.

    Alle thema's >
   • Thema's

    Onderwijsvernieuwing

    Op papier lijkt onderwijsvernieuwing vaak eenvoudig, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Veranderen vraagt echt een extra inspanning en ondertussen loopt het bestaande onderwijsprogramma gewoon door.

    Alle thema's >
   • Thema's

    Levenlang leren en EVC

    Met eerder verworven competenties (EVC) kun je deze ervaring vastleggen. Dat kan leiden tot vrijstellingen in een opleiding of zelfs tot een diploma.

    Alle thema's >
   • Thema's

    Breinleren

    De basis van breinleren ligt bij de neurocognitieve wetenschap. Deze wetenschap bestudeert het menselijk brein tijdens en na het uitvoeren van specifieke taken en handelingen. Deze kennis over de werking van het brein is bruikbaar voor leerprocessen, maar ook bij veranderingsprocessen en communicatiekwesties waarbij gedragsverandering aan de orde is.

    Alle thema's >
   • Thema's

    Inzicht in beroepen en opleidingen

    De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Vanzelfsprekend moeten (beroeps)opleidingen goed blijven inspelen op de ontwikkelingen in de markt.

    Alle thema's >
   • Thema's

    Inspelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt

    De arbeidsmarkt is continu in beweging. Voor een goed werkende arbeidsmarkt, is het van belang tijdig in te spelen op tekorten en/of overschotten. Zowel landelijk, als regionaal en (inter)sectoraal.

    Alle thema's >
   • Thema's

    Talent in Zicht!

    Elk kind heeft op zijn eigen manier talent voor Wetenschap en Techniek. Het onderwijs heeft een belangrijke taak om leerlingen te helpen die talenten te ontdekken. In Zeeland willen onderwijs en bedrijfsleven daarom gezamenlijk optrekken om leerlingen de gelegenheid te bieden zich op een attractieve manier te oriënteren op de wereld van wetenschap en techniek.

    Alle thema's >
  • Uitgelicht

   Breinbreaking!

   De workshop ‘Breinbreaking’ is een laagdrempelige kennismaking met het Brein Didactisch Kader en de (neuro)cognitieve en onderwijskundige wetenschappelijke kennis en inzichten waarop dit kader is gebaseerd. De vraag ‘Hoe kan effectief leren worden beïnvloed?’ staat centraal.

   Lees meer >