Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding

Onderzoek

Wij vertalen uw vraag naar een onderzoek op maat

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn voortdurend in ontwikkeling. Onze ervaren professionals bieden door onderzoek snel inzicht in vraagstukken op deze gebieden. Of het nu gaat om een haalbaarheidsheidonderzoek voor een (nieuwe) opleiding, onderzoek naar de gevraagde competenties voor een bepaalde functie of beroep, de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven, evaluatieonderzoek, een tevredenheidsonderzoek of een arbeidsmarktanalyse: wij vertalen uw vraag naar een onderzoek op maat en heldere rapportages met concrete beleidsadviezen. En daar kunt u weer mee verder!

  

We bijten ons vast in uw vraagstuk

Als advies- en onderzoeksbureau is AO Consult sinds 1997 specialist in onderzoek naar vraagstukken op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Flexibel en veelzijdig. Precies hoe we zijn. Bovendien voelen onze professionals zich overal snel ‘thuis’, dankzij hun brede inhoudelijke kennis en enthousiaste, gedreven manier van werken. Wij bijten ons vast in uw vraagstuk, net zo lang totdat het beoogde resultaat is bereikt.

Groot werkveld
Onze onderzoekers beschikken over brede inhoudelijke kennis en ruime ervaring. Ons werkveld is groot. We voeren onderzoek uit in diverse sectoren, van uiterlijke verzorging tot techniek, van primair tot hoger onderwijs. Onze opdrachtgevers zijn onder meer brancheorganisaties, Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen in het primair, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs, landelijke en lokale overheden en bedrijven.

Het draait om u!
Het draait om u! Om uw vraagstuk. Het onderzoeksteam van AO Consult werkt altijd vanuit een gedegen onderzoeksaanpak, geheel op maat en toegespitst op uw doelstelling, onderzoeksvragen en onderzoekspopulatie. Verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en -technieken kunnen worden gecombineerd. Op die manier beantwoorden wij uw vragen op een valide en betrouwbare wijze en bieden we een onderbouwd beleidsadvies. 

Een kleine greep uit onze onderzoeksactiviteiten:

Onderzoek in het onderwijs: Onderwijsonderzoek biedt scholen of instellingen praktische inzichten en aanknopingspunten om de kwaliteit van onderwijs te versterken. Meer over onderwijsonderzoek.

Onderzoek naar beroepen en functies: Beroepen- of functieonderzoek biedt beleidsmakers inzicht in vraagstukken omtrent de aansluiting tussen onderwijs - en arbeidsmarkt. Meer over beroepenonderzoek en functieonderzoek.

Beleidsonderzoek: Beleidsonderzoek is voor organisaties een belangrijk hulpmiddel in de zoektocht naar passende oplossingen voor complexe vraagstukken. Meer over beleidsonderzoek.

Organisatieonderzoek en advies: AO Consult biedt onderzoek en advies ter ondersteuning van de professionalisering van organisaties én de mensen die deze organisaties maken. Meer over organisatieonderzoek en advies.

Vensters voor Verantwoording (VO): AO Consult voert (online) tevredenheidsonderzoeken uit in het kader van Vensters voor Verantwoording. Meer over Vensters voor Verantwoording